Wat we doen

Binneveld Bouwmanagement is als specialist inzetbaar in alle fasen van het ontwikkel- en bouwproces. Wij toetsen uw ideeën al in de initiatieffase aan toepassingsgerichte mogelijkheden, maken een reële, onderbouwde inschatting van de planning en concretiseren het budget. Het specialisme van Binneveld Bouwmanagement ligt in het verwezenlijken van al uw bouwprojecten: ’Van papier naar praktijk’.

Wij zijn de verbindende schakel tussen alle disciplines die nodig zijn om uw project tot een succes te maken. Wij ‘vertalen’ voor u de techniek naar de praktijk. Wij zorgen ervoor dat meteen vanaf het initiatief risico’s worden uitgesloten en dat uw wensen, ideeën en eisen binnen planning en budget technisch uitvoerbaar zijn. Aanpassingen als gevolg van onmogelijkheden leiden in de vervolgfasen van een project tot kostenverhogingen en teleurstellingen en dat is iets wat u absoluut wenst te voorkomen. Daarom staat Binneveld Bouwmanagement garant voor een proces zónder nare verrassingen.

Binneveld Bouwmanagement kent de markt

Wij minimaliseren risico’s met betrekking tot kwaliteit, tijd en kosten door uw wensen en eisen te toetsen op basis van concrete praktijkvoorbeelden. Wij doen dit door in een vroeg stadium de vaktechnische kennis van adviseurs met die van specialisten uit de markt te bundelen. Zo maken wij risico’s in een vroeg stadium beheersbaar en geven wij uw wensen, hoe bijzonder en vooruitstrevend ook, concreet vorm op basis van technische (gecombineerde) mogelijkheden. Marktpartijen zijn bereid hun praktijkgerichte, vaktechnische kennis vrijblijvend in te zetten voor uw project en zo tot een optimaal en beheerst resultaat te komen.
Binneveld Bouwmanagement kent de markt en haar vakspecialisten en weet de juiste partijen te motiveren om samen te gaan.