Diensten

Alle activiteiten die nodig zijn om uw project op een beheerste wijze te ontwikkelen tot een gebruiksvriendelijke en prettige omgeving voor de beoogde gebruikers: dat is het Dienstenpakket van Binneveld Bouwmanagement. Wij opereren altijd vanuit onze en uw kernwaarden en staan in voor een optimaal resultaat binnen de aspecten Kwaliteit, Tijd en Kosten. Wij zorgen ervoor dat u zich geen zorgen hoeft te maken!

De initiatieffase

Vanaf het moment dat u het initiatief neemt om een project te ontwikkelen, kunt u Binneveld Bouwmanagement inschakelen. Om een goede start te maken schuiven wij graag bij u aan in de beginfase van uw project. Geen project is ons te groot of te klein, wat uw ideeën of wensen ook zijn. Wij doen wat anderen onmogelijk lijkt en zijn inventief door samenwerking op basis van vertrouwen. Wij toetsen de haalbaarheid van uw wensen en eisen en sturen op basis daarvan voor u het ontwerpproces aan.

De realisatiefase

Schakelt u Binneveld Bouwmanagement in om u te ondersteunen in de initiatieffase van uw project, dan zorgt u daarmee uiteraard voor een goed begin. Een goed begin is het halve werk! Wij staan u dan ook graag bij in de realisatiefase van uw project. Om ervoor te zorgen dat uw wensen en eisen als geformuleerd in de ontwerpfase onder druk van tijd en budget door alle verschillende technische disciplines ook daadwerkelijk worden gerealiseerd met de vooraf overeengekomen kwaliteit, is de aanwezigheid op de werkvloer van een centraal aanspreekpunt, de bouwcoach, gewenst. De bouwcoach controleert, communiceert en stuurt waar nodig bij op een pragmatische en praktische manier zonder daarbij de belangen van de opdrachtgever uit het oog te verliezen.
Binneveld Bouwmanagement kent en beheerst het spanningsveld tijdens de uitvoering en zorgt door te coachen en te motiveren voor balans. Wij zijn voor alle bouwpartners beschikbaar, bereikbaar en aanwezig afhankelijk van de situatie of wens. Stilstand is