Opdrachtgever

Jos Scholman Infra B.V.

Architect

Studio SK

Disciplines

Het volledige projectmanagement voor dit prestigieuze UAV-gc project is op basis van Systems Engineering vanaf ontwerp tot en met de realisatie uitgevoerd.

Status

Opgeleverd juli 2015

Project info

Eind jaren ‘70 werd het Amsterdam-Rijnkanaal om de Plofsluis heen verbreed en werd de fietsverbinding over de Heemsteedsebrug onderbroken. Het nationaal project Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) is een omvangrijk regionaal programma dat tot doel heeft het gebied van de NHW in landschappelijk, cultuurhistorisch en recreatief opzicht te versterken. Een van de kernprojecten van dit programma was het herstellen van de fietsverbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van de Heemsteedse- en Overeindsebrug, door het aanleggen van een fietsbrug in het verlengde van de Heemsteedsebrug; De Nieuwe Heemsteedsebrug te Nieuwegein.

De fietsbrug vormt een vaste fietsverbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van de bestaande Plofsluis waarmee het oude Waterliniepad in de regionale oost-west fietsroute via Fort Jutphaas naar de Nedereindseweg is hersteld. Het fietspad op de Fietsbrug Plofsluis maakt deel uit van het ‘Hoofdnet Fiets’ van de gemeente Nieuwegein en is bovendien onderdeel van de routes in het project ‘Fiets Filevrij’.

Het project is in samenwerking met hoofdaannemer HSM Steel Structures uitgevoerd, waarbij Jos Scholman Infra als partner het GWW deel (landhoofd en betonwerk) heeft uitgevoerd.

Het volledige projectmanagement voor dit prestigieuze UAV-gc project is op basis van Systems Engineering vanaf ontwerp tot en met de realisatie uitgevoerd.

Nieuwe Heemsteedsebrug, Nieuwegein (foto 2)