Opdrachtgever

D.A.K. Ontwikkelingsmaatschappij B.V.

Architect

Leo van Bemmelen Architect

Disciplines

Voor de zorgresidentie Huize Elsrijk te Amstelveen wordt in opdracht van D.A.K. Ontwikkelingsmaatschappij het projectmanagement vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering en tijdens de uitvoering de directievoering en toezicht verzorgd.

Status

In uitvoering door Salverda Bouw B.V.

Project info

D.A.K. Ontwikkelingsmaatschappij B.V. realiseert op een kleine kavel op de hoek van de Amsterdamseweg – Keizer Karelweg te Amstelveen een zorgresidentie genaamd Huize Elsrijk.

Huize Elsrijk is een nieuwe particuliere woon-zorgvoorziening en wordt gebouwd in jaren ’30-stijl, waarbij huiselijkheid, geborgenheid en veiligheid voorop staan. Er worden 15 appartementen voorzien van een eigen badruimte gerealiseerd en een gemeenschappelijke ruimte, met aansluitend terras.

Binneveld Bouwmanagement is vanaf de initiatieffase bij dit project betrokken en heeft de aannemersselectie, de onderhandelingen met de gekozen aannemer en de contractvorming verzorgd. Momenteel verzorgt Roy namens de opdrachtgever de communicatie met de opdrachtgever, de koper en de aannemer en ziet toe op een kwalitatief hoogwaardige uitvoering (directievoering & toezicht).

Half april 2021 is gestart met de uitvoering. Naar verwachting wordt de woon-zorgvoorziening in juni 2022 opgeleverd.