Werkwijze en inzetbaarheid

Binneveld Bouw & Infra Management is als specialist inzetbaar in alle fasen van het ontwikkel- en bouwproces. Wij toetsen uw ideeën al in de initiatieffase aan toepassingsgerichte mogelijkheden, maken een reële, onderbouwde inschatting van de planning en concretiseren het budget. Het specialisme van Binneveld Bouw & Infra Management ligt in het verwezenlijken van al uw bouw- en infrastructurele projecten: ’Van papier naar praktijk’.

Wij zijn de verbindende schakel tussen alle disciplines die nodig zijn om uw project tot een succes te maken. Wij ‘vertalen’ voor u de techniek naar de praktijk. Wij zorgen ervoor dat meteen vanaf het initiatief risico’s worden uitgesloten en dat uw wensen, ideeën en eisen binnen planning en budget technisch uitvoerbaar zijn. Aanpassingen als gevolg van onmogelijkheden leiden in de vervolgfasen van een project tot kostenverhogingen en teleurstellingen en dat is iets wat u absoluut wenst te voorkomen. Daarom staat Binnenveld Bouw & Infra Management garant voor een proces zónder nare verrassingen.

Bij de ontwikkeling en realisatie van uw projecten zijn uiteraard vakspecialisten nodig. Ook op gebieden waar Binneveld Bouw & Infra Management de specialistische kennis niet zelf in huis heeft, kunnen wij u verder helpen. Binnen ons partnernetwerk van vakspecialisten, die zich in de praktijk ruimschoots hebben bewezen, vinden wij voor u de juiste specialist met de juiste klik. Wij bemiddelen vrijblijvend binnen ons partnernetwerk om de match te vinden die nodig is voor een kwalitatief hoogstaand project. Samen zijn wij beschikbaar om u verder te helpen!

Wij minimaliseren risico’s met betrekking tot kwaliteit, tijd en kosten door uw wensen en eisen te toetsen op basis van concrete praktijkvoorbeelden. Wij doen dit door in een vroeg stadium de vaktechnische kennis van adviseurs met die van specialisten uit de markt te bundelen. Zo maken wij risico’s in een vroeg stadium beheersbaar en geven wij uw wensen, hoe bijzonder en vooruitstrevend ook, concreet vorm op basis van technische (gecombineerde) mogelijkheden. Marktpartijen zijn bereid hun praktijkgerichte, vaktechnische kennis vrijblijvend in te zetten voor uw project en zo tot een optimaal en beheerst resultaat te komen. Binneveld Bouw & Infra Management kent de markt en haar vakspecialisten en weet de juiste partijen te motiveren om samen te gaan.

’Het verbinden van de kennis van vakspecialisten is een vak apart’

Meer informatie?