Dienstenpakket

Alle activiteiten die nodig zijn om uw project op een beheerste wijze te ontwikkelen tot een gebruiks-vriendelijke en prettige omgeving voor de beoogde gebruikers: dat is het Dienstenpakket van Binneveld Bouw & Infra Management. Wij opereren altijd vanuit onze en uw kernwaarden en staan in voor een optimaal resultaat binnen de aspecten Kwaliteit, Tijd en Kosten. Wij zorgen ervoor dat u zich geen zorgen hoeft te maken!

Initiatieffase

Vanaf het moment dat u het initiatief neemt om een project te ontwikkelen, kunt u Binneveld Bouw & Infra Management inschakelen. Om een goede start te maken schuiven wij graag bij u aan in de beginfase van uw project. Geen project is ons te groot of te klein, wat uw idee├źn of wensen ook zijn. Een complex infrastructureel werk of een gebouwrenovatie met een uitdagend budget en een even zo uitdagende planning, wij staan voor u klaar! Wij doen wat anderen onmogelijk lijkt en zijn inventief door samenwerking op basis van vertrouwen. Wij toetsen de haalbaarheid van uw wensen en eisen en sturen op basis daarvan voor u het ontwerpproces aan.

Initiatieffase - onze diensten

Realisatiefase

Schakelt u Binneveld Bouw & Infra Management in om u te ondersteunen in de initiatieffase van uw project, dan zorgt u daarmee uiteraard voor een goed begin. Een goed begin is het halve werk! Wij staan u dan ook graag bij in de realisatiefase van uw project. Om ervoor te zorgen dat uw wensen en eisen als geformuleerd in de ontwerpfase onder druk van tijd en budget door alle verschillende technische disciplines ook daadwerkelijk worden gerealiseerd met de vooraf overeengekomen kwaliteit, is de aanwezigheid op de werkvloer van een centraal aanspreekpunt, de bouwcoach, gewenst. De bouwcoach controleert, communiceert en stuurt waar nodig bij op een pragmatische en praktische manier zonder daarbij de belangen van de opdrachtgever uit het oog te verliezen.

Binneveld Bouw & Infra Management kent en beheerst het spanningsveld tijdens de uitvoering en zorgt door te coachen en te motiveren voor balans. Wij zijn voor alle bouwpartners beschikbaar, bereikbaar en aanwezig afhankelijk van de situatie of wens. Stilstand is achteruitgang en tijd is geld voor zowel u als opdrachtgever als voor uw bouwpartners. Ondanks een beheerste voorbereiding van het project is het daarom bij onvoorziene omstandigheden van belang om snel te schakelen en te handelen als de situatie op de werkvloer daarom vraagt. Wij zijn in staat om dit voor u doordacht te doen op basis van onze ruime kennis en ervaring.

Realisatiefase - onze diensten