Opdrachtgever
Binneveld Bouw & Infra Management:

Ditt design+build

Opdrachtgever project:

Óbidos

Start upgrading

      Oplevering

Augustus 2017       2e kwartaal 2018

Keizersgracht 555, Amsterdam

Vastgoedontwikkelaar Obidos heeft Ditt design +build gevraagd het monumentale pand aan de Keizersgracht 555 – gelegen in het centrum van Amsterdam – te upgraden.

Momenteel is de sloper druk bezig met het strippen van de binnenzijde. De aannemer start in oktober met de bouwkundige werkzaamheden. De planning is dat in het 2e kwartaal van 2018 flex-kantooraanbieder Spaces haar intrek kan nemen.

Binneveld Bouw & Inframanagement voert namens Ditt design + build het bouwkosten-, bouw- en projectmanagement uit.